Van Mondzorgbeleid tot Tandenpoetsen

Ons vak is het verzorgen van tandheelkundige behandelingen in de vertrouwde omgeving van kwetsbare mensen. Met volle aandacht voor contactpersonen en de betrokken zorg.

Lees meer over onze werkwijze óf maak direct een afspraak!

Mondzorg verlenen is een ding.
Het slim en goed organiseren is een heel ander ding

Onze slimme tools, hulpmiddelen en specialisten helpen zorginstellingen naar een betere én inspectie-proof mondzorg. Daarom zijn wij geen leverancier, maar een mondzorgpartner.

Onze aanpak

1. Vanuit de zorgvisie van de zorginstelling

Iedere zorginstelling heeft zijn eigen identiteit, cultuur en zorgvisie. Dat is ons vertrekpunt bij het verzorgen van de mond door ons vaste team van behandelaars en bij de begeleiding van zorginstellingen door onze mondzorg consulenten.

Zij reiken aan, signaleren, adviseren, begeleiden en assisteren de zorginstelling. Daarbij houden wij de vereisten van het IGJ en de richtlijn Mondzorg voor zorg-afhankelijke ouderen altijd in beeld.

2. In stappen naar betere mondzorg

Goede mondzorg organiseren lijkt op het behandelen van onze cliënten. Eerst elkaar leren kennen,  dan kijken naar de situatie, de behoeften en de wensen. Daarna volgt het plan van aanpak en lossen we samen alvast alles op wat urgent is.

Alles wat belangrijk en nodig is, doen we stap voor stap en in nauw overleg met de zorg. Met als gevolg, een warm hart voor mondzorg en begrip van de invloed op het welzijn van de bewoner. 

3. Zorg die fit voor mondzorg is

Vrijwel niemand binnen een zorginstelling heeft het kennisniveau van een tandarts of mondhygiëniste nodig. Vaak is een goede basiskennis voldoende, soms is meer specifieke kennis noodzakelijk. Van belang is dat wij samen kijken hoe de zorginstelling mondzorg wil organiseren, wie welke rol invult en welke kennis en vaardigheden dit vraagt. Wij delen daarin graag onze ervaringen met u. 

De Pro-Da Mondzorg Academy traint de zorg tot het benodigde niveau. Via e-learnings tot aan de waardevolle klinische lessen en maatwerk coaching on the job.

4. Direct verwerkt in het ECD

Actuele en exacte informatie is van levensbelang. Daarom koppelen wij altijd schriftelijke en mondeling terug naar bewoner, 1e contactpersoon en de zorg. In 80% van de zorginstellingen werken wij direct in het ECD. Zo ontlasten wij de zorg en is actuele informatie altijd beschikbaar. Zowel voor de zorg als de SOG. En natuurlijk ook voor onze behandelaars. 

Wij zijn onder meer bekend met ONS, Pluriform en Cura. Graag overleggen wij over de exacte wensen en behoeften. Vanzelfsprekend werken wij volledig AVG-proof. Van inschrijving tot verslaglegging.

5. Met heldere managementinformatie

Data over behandelingen hebben wij in massa voorhanden. De kunst is een helder en relevant inzicht te creëren en dat doen wij voor u.

Wij volgen en meten alle aspecten die helder inzicht geven in de stand van zaken. Denk aan wachttijden, opleidingen, type behandelingen, dekkingsgraden, spoedgevallen of specifieke tandheelkundige indicatoren. Bij elkaar geeft dit snel en handig inzicht in de kwaliteit van de mondzorg binnen een zorginstelling.

6. Transparante communicatie naar bewoners en contactpersonen

De uitleg van onze werkwijze aan de zorg en betrokken zorgmanagers is het begin. Andersom delen wij de zorgvisie van de zorginstelling met ons  behandelteam. Wij leveren alle materialen aan om helder, eenduidig en transparant te communiceren, al bij de intake van de bewoner. Die informatie maakt duidelijk waarom deelname aan ons mondzorgprogramma verstandig en raadzaam is.

7. Alle tandheelkundige behandelingen in huis

In principe zijn alle tandheelkundige behandelingen mogelijk op locatie binnen de bestaande (hygiëne) protocollen. Uitgezonderd implantologie. Wij werken per zorginstelling met een vast behandelteam. Dat team bestaat uit een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus en KPT-er. Zij zijn gespecialiseerd in de doelgroep. 

Onze instrumenten en apparatuur zijn speciaal ingericht voor gebruik op locatie. Zelfs röntgenopnamen verzorgen wij veilig op locatie. Daarnaast werken wij op basis van de KICK-protocollen van Vilans. 

8. 24/7 bereikbaar & 24-uurs reparatieservice

Hoewel wij preventief werken, komt spoed soms voor. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Waar nodig doen wij de eerst anamnese telefonisch en bespreken we de te nemen stappen met de dienstdoende SOG. 

Soms raakt een tandprothese beschadigd. Onze 24-uurs reparatie service haalt de tandprothese op, onze tandtechnici voeren de reparatie uit en onze service brengt de tandprothese retour. Afhankelijk van het tijdstip dezelfde dag, of de ochtend erna.

Wat maakt ons uniek?

Wij rekenen de zorginstelling geen kosten voor het behandelen op locatie.

Wij accepteren alle typen verzekerden van onze zorginstelling-partners.

Wij zijn 24/7 bereikbaar en bieden een 24 uurs-reparatieservice voor tandprotheses.

Onze mondzorgconsulenten met ‘fair use policy’ zijn kosteloos inzetbaar door zorginstelling-partners.

Onze aanpak

Iedere zorginstelling heeft zijn eigen identiteit, cultuur en zorgvisie. Dat is ons vertrekpunt bij het verzorgen van de mond door ons vaste team van behandelaars en bij de begeleiding van zorginstellingen door onze mondzorg consulenten.

Zij reiken aan, signaleren, adviseren, begeleiden en assisteren de zorginstelling. Daarbij houden wij de vereisten van het IGJ en de richtlijn Mondzorg voor zorg-afhankelijke ouderen altijd in beeld.

Goede mondzorg organiseren lijkt op het behandelen van onze cliënten. Eerst elkaar leren kennen,  dan kijken naar de situatie, de behoeften en de wensen. Daarna volgt het plan van aanpak en lossen we samen alvast alles op wat urgent is.

Alles wat belangrijk en nodig is, doen we stap voor stap en in nauw overleg met de zorg. Met als gevolg, een warm hart voor mondzorg en begrip van de invloed op het welzijn van de bewoner. 

Vrijwel niemand binnen een zorginstelling heeft het kennisniveau van een tandarts of mondhygiëniste nodig. Vaak is een goede basiskennis voldoende, soms is meer specifieke kennis noodzakelijk. Van belang is dat wij samen kijken hoe de zorginstelling mondzorg wil organiseren, wie welke rol invult en welke kennis en vaardigheden dit vraagt. Wij delen daarin graag onze ervaringen met u. 

De Pro-Da Mondzorg Academy traint de zorg tot het benodigde niveau. Via e-learnings tot aan de waardevolle klinische lessen en maatwerk coaching on the job.

Actuele en exacte informatie is van levensbelang. Daarom koppelen wij altijd schriftelijke en mondeling terug naar bewoner, 1e contactpersoon en de zorg. In 80% van de zorginstellingen werken wij direct in het ECD. Zo ontlasten wij de zorg en is actuele informatie altijd beschikbaar. Zowel voor de zorg als de SOG. En natuurlijk ook voor onze behandelaars. 

Wij zijn onder meer bekend met ONS, Pluriform en Cura. Graag overleggen wij over de exacte wensen en behoeften. Vanzelfsprekend werken wij volledig AVG-proof. Van inschrijving tot verslaglegging.

Data over behandelingen hebben wij in massa voorhanden. De kunst is een helder en relevant inzicht te creëren en dat doen wij voor u.

Wij volgen en meten alle aspecten die helder inzicht geven in de stand van zaken. Denk aan wachttijden, opleidingen, type behandelingen, dekkingsgraden, spoedgevallen of specifieke tandheelkundige indicatoren. Bij elkaar geeft dit snel en handig inzicht in de kwaliteit van de mondzorg binnen een zorginstelling.

De uitleg van onze werkwijze aan de zorg en betrokken zorgmanagers is het begin. Andersom delen wij de zorgvisie van de zorginstelling met ons  behandelteam. Wij leveren alle materialen aan om helder, eenduidig en transparant te communiceren, al bij de intake van de bewoner. Die informatie maakt duidelijk waarom deelname aan ons mondzorgprogramma verstandig en raadzaam is. 

Ongeacht de wijze van verzekeren, iedereen is welkom want zo hoort zorg te zijn. Met WLZ én zonder WLZ.

In principe zijn alle tandheelkundige behandelingen mogelijk op locatie binnen de bestaande (hygiëne) protocollen. Uitgezonderd implantologie. Wij werken per zorginstelling met een vast behandelteam. Dat team bestaat uit een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus en KPT-er. Zij zijn gespecialiseerd in de doelgroep. 

Onze instrumenten en apparatuur zijn speciaal ingericht voor gebruik op locatie. Zelfs röntgenopnamen verzorgen wij veilig op locatie. Daarnaast werken wij op basis van de KICK-protocollen van Vilans. 

Hoewel wij preventief werken, komt spoed soms voor. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Waar nodig doen wij de eerst anamnese telefonisch en bespreken we de te nemen stappen met de dienstdoende SOG. 

Soms raakt een tandprothese beschadigd. Onze 24-uurs reparatie service haalt de tandprothese op, onze tandtechnici voeren de reparatie uit en onze service brengt de tandprothese retour. Afhankelijk van het tijdstip dezelfde dag, of de ochtend erna.

Ook binnen uw zorginstelling gebruik maken van onze service?

Maak direct een afspraak om uw situatie en behoeften in kaart te brengen en ontvang vervolgens binnen 48 uur een voorstel op maat.