Van mondzorgbeleid tot tandenpoetsen

Onze slimme tools, hulpmiddelen en specialisten helpen zorginstellingen naar een betere én inspectie-proof mondzorg. Daarom zijn wij een mondzorgpartner. Geen leverancier.

Ons vak is het verzorgen van tandheelkundige behandelingen in de vertrouwde omgeving van kwetsbare mensen. Met volle aandacht voor contactpersonen en de betrokken zorg.

Lees hieronder meer over onze werkwijze óf maak direct een afspraak!

Mondzorg verlenen is een ding. 
Het slim en goed organiseren 
is een heel ander ding.

En dit is hoe wij dat doen:

1. Vanuit de zorgvisie van de zorginstelling

Iedere zorginstelling heeft zijn eigen identiteit, cultuur en zorgvisie. Dat is ons vertrekpunt bij het verzorgen van de mond door ons vaste team van behandelaars en bij de begeleiding van zorginstellingen door onze Mondzorg Consulenten op basis van onze fair use policy. Zij maken gebruik van slimme tools & hulpmiddelen om een goed en stevig inzicht te krijgen in de status van de mondzorg binnen uw zorginstelling. Zonder dat het de zorg te veel belast. Zij reiken aan, signaleren, adviseren, begeleiden en assisteren de zorginstelling van beleid tot de dagelijkse praktijk.

Daardoor voldoet uw zorginstelling aan de vereisten van het de Inspectie Gezond- heidszorg en Jeugd (IGJ), de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten én behoudt u daarin de eigen identiteit.

2. In stappen naar betere mondzorg

Goede mondzorg organiseren lijkt op het behandelen van onze cliënten. Eerst elkaar leren kennen, dan kijken naar de situatie, de behoeften, de wensen en noodzaak. Urgente zaken pakken we natuurlijk direct samen aan. De gezamenlijke projectgroep regelt de benodigde zaken en maakt het plan van aanpak waarin de gezamenlijke stappen vastliggen. Van communicatie tot training, van beleid tot protocollen, van ECD tot werkwijze, en van dashboards tot organisatie en bijbehorende rollen. Onze ervaring maakt deze stap eenvoudig, helder en doeltreffend.

Zo zorgen wij samen voor een warm hart en een sterk draagvlak voor mondzorg binnen uw zorginstelling met gegarandeerd goede resultaten.

 

3. Relevante kennisdeling en verbinding

Vrijwel niemand binnen een zorginstelling heeft het kennisniveau van een tandarts nodig. Vaak is een goede basiskennis voldoende, soms is meer specifieke kennis noodzakelijk. Van belang is dat wij samen kijken hoe de zorginstelling mondzorg wil organiseren, wie welke rol invult en welke kennis en vaardigheden dit vraagt. Wij delen daarin graag onze ervaringen met u. De Pro-Da Mondzorg Academy traint de zorg tot het benodigde en gewenste niveau. Via e-learnings tot aan de waardevolle klinische lessen en maatwerk coaching on the job.

Dat maakt u als werkgever nog aantrekkelijker en verbindt uw zorgprofessionals sterker met uw zorginstelling door de ontwikkeling die zij doormaken.

4. Direct verwerkt in het ECD

Actuele en exacte informatie is van levensbelang. Daarom koppelen wij altijd schriftelijke en mondeling terug naar cliënt, 1e contactpersoon en de zorg. In 80% van de zorginstellingen werken wij direct in het ECD. Zo ontlasten wij de zorg en is actuele informatie altijd beschikbaar. Zowel voor de zorg als de Specialist Ouderengeneeskunde of Verpleeghuisarts. En natuurlijk ook voor onze behandelaars. Wij zijn onder meer bekend met ONS, Pluriform, Cura en Ysis. Vanzelfsprekend werken wij volledig AVG-proof. Van inschrijving tot verslaglegging.

Dit ontlast de zorg van administratieve taken en versterkt de zorgvuldigheid en cliëntgerichtheid binnen uw zorginstelling.

5. Met heldere managementinformatie

Data over de behandelingen binnen uw zorginstelling hebben wij in massa voorhanden. Wij maken er voor u een helder en relevant overzicht en inzicht van. Wij volgen en meten alle belangrijke aspecten. Denk aan wachttijden, opleidingen, type behandelingen, dekkingsgraden, spoedgevallen, opleidingen of specifieke tandheelkundige indicatoren. Bij elkaar geeft dit u snel en handig inzicht in de kwaliteit van de mondzorg binnen uw zorginstelling.

Zo neemt uw zorginstelling nog betere beslissingen bij het verzorgen van haar bewoners en de inzet van haar capaciteit.

6. Transparante communicatie naar bewoners en contactpersonen

De uitleg van onze werkwijze aan de zorg en betrokken zorgmanagers is het begin. Andersom delen wij de zorgvisie van de zorginstelling met ons behandelteam. Wij leveren alle materialen aan om helder, eenduidig en transparant te communiceren, al bij de intake van de bewoner. Die informatie maakt duidelijk waarom deelname aan ons mondzorgprogramma verstandig en raadzaam is.

Een grote deelname aan het mondzorgprogamma van de zorginstelling vereenvoudigt de verslaglegging, versterkt de kwaliteit en vergroot de slagvaardigheid van uw zorginstelling

7. Vast behandelteam en alle tandheelkundige behandelingen

Per zorginstelling werken wij met een vast behandelteam. Dat team bestaat uit een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus en KPT-er. Zij zijn gespecialiseerd in de doelgroep. In principe zijn alle tandheelkundige behandelingen mogelijk op locatie binnen de bestaande (hygiëne) protocollen. Uitgezonderd het plaatsen van implantaten. Onze instrumenten en apparatuur zijn speciaal ingericht voor gebruik op locatie. Ook röntgenopnamen verzorgen wij veilig op locatie. Daarnaast werken wij op basis van de KICK-protocollen van Vilans.

Alles bij elkaar leren behandelaren, cliënten en de zorg elkaar beter kennen waardoor goed contact, zorgvuldigheid en maatwerk in benadering van uw bewoners een zekerheid is.

En 24/7 Bereikbaar & 24-uurs reparatieservice

Hoewel wij preventief werken, komt spoed soms voor. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar. Waar nodig doen wij de eerste anamnese telefonisch en bespreken we de te nemen stappen met de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde of Verpleeghuisarts. Indien noodzakelijk komt een van onze behandelaren bij u langs.

Wel onhandig maar minder spoed, is een beschadigde tandprothese: onze 24-uurs reparatie service haalt de tandprothese bij u op, onze tandtechnici voeren de reparatie uit en onze service brengt de tandprothese weer retour. Afhankelijk van het tijdstip nog dezelfde dag, of de ochtend erna. Uw bewoners en uw zorg hebben zo kort mogelijk last van de ongemakken van een ontbrekend gebit.

Benieuwd hoe wij meerwaarde genereren voor uw zorginstelling?

Wij komen graag langs voor een uitgebreide toelichting en een vrijblijvende analyse over de status van de mondzorg in uw organisatie.

Wij verzorgen zowel WLZ, ZvW als overige verzekerden.